vstup do klientské sekce
- přehledy (data, VoIP), faktury, profil

SW VoIP telefon

Údaje pro nastavení služby

Po podpisu smlouvy obdržíte své nové telefonní číslo, SIP login a SIP heslo. Tyto údaje je potřeba zadat do vašeho koncového zařízení (IP telefon, IP brána) dle příslušných návodu (viz. dole "Ke stažení"). Jestliže si zařízení koupíte od nás, zařízení budete již nastavené.

Údaje pro nastavení jsou následující:

  • SIP server: sip.tfnet.cz
  • Realm Domain: sip.tfnet.cz
  • Proxy, Registrar, Outbound Port: 5060
  • NTP server: time.tfnet.cz
  • Dialplan pro SPA1001 a SPA2101: (*xxxx|112|15x|[2-9]xxxxxxxxS0|00[1-9]xx.)

Ke stažení

Nastavení programu QuteCom

Po instalaci a prvním spuštěním vyběhne přihlašovací dialog, kde vyplníte Vaše přidělené tel. číslo, heslo, SIP server (sip.tfnet.cz) a zobrazované jméno (Display name).


Po spuštění programu již můžete telefonovat (zadáte tel. číslo a zmáčknete zelený telefonek). Aplikace umí i podržení či přepojení hovoru.
TFnet s. r. o., Masarykova 203, 468 22  Železný Brod, IČ 25471996, DIČ CZ25471996, bank. spojení: UniCredit BANK 524373000/2700