vstup do klientské sekce
- přehledy (data, VoIP), faktury, profil

Oznámení dle §73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.

 

Rozhraní hlasových služeb – VoIP

viz. Rozhraní datových služeb SIP v2. – RFC 3261

 

Rozhraní datových služeb

Název rozhraní ITU Konektor typ

10BASE-T IEEE 802.3 RJ-45 metalické

100BASE-TX IEEE 802.3 RJ-45 IEEE 802.3 RJ-45 metalické

1000BASE-TX IEEE 802.3 RJ-45 metalické

1000BASE-SX IEEE 802.3 SC optické

1000BASE-LX IEEE 802.3 SC optické

 

Rozhraní radiových služeb - WiFi

Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz

K rozhraní je možné připojovat koncové telekomunikační zařízení, které vyhovují specifikaci IEEE 802.11b/g.Rozhraní je rádiové s modulací DSSS. Specifikace je publikované v normách IEEE.

 

Rozhraní Wireless LAN 5 GHz

K rozhraní je možné připojovat koncové telekomunikační zařízení, které vyhovují specifikaci IEEE 802.11a. Rozhraní je rádiové s modulací OFDM. Specifikace je publikované v normách IEEE.

 

 

 

 

TFnet s.r.o.

Masarykova 203

46822 Železný Brod

ICO 25471996

DIC CZ25471996

tel. 484350000

 

TFnet s. r. o., Masarykova 203, 468 22  Železný Brod, IČ 25471996, DIČ CZ25471996, bank. spojení: UniCredit BANK 524373000/2700