vstup do klientské sekce
- přehledy (data, VoIP), faktury, profil

Optické sítě

v případě potřeby vysokékvality v komunikaci se jako řešení nabízí použití optických sítí. Dnes se již stává standardem používání optických sítí v průmyslu ale i v domácnostech. Zajišťujeme komplexní dodávku optického řešení pro Váš objekt dle požadavku. Zajiš´tujeme jak sítě MM tak i SM.

Vlákna svařujeme kvalitním svářecím 3D automatem Ilsintech.

TFnet s. r. o., Masarykova 203, 468 22  Železný Brod, IČ 25471996, DIČ CZ25471996, bank. spojení: UniCredit BANK 524373000/2700