vstup do klientské sekce
- přehledy (data, VoIP), faktury, profil

Návod na nastavní statické IP adresy

Nastavení ve Windows XP

Nastavení pro Windows 7

TFnet s. r. o., Masarykova 203, 468 22  Železný Brod, IČ 25471996, DIČ CZ25471996, bank. spojení: UniCredit BANK 524373000/2700