vstup do klientské sekce
- přehledy (data, VoIP), faktury, profil

Ceny za služby

  • Standardní doba na servis u zákazníka je do 48 hodin v pracovní dny.
  • Servisní tel.: 484 350 000.
  • K fakturaci se vždy účtuje každá započatá 1/2 hodina.
  • Cestovné se rozúčtovává na více zákazníků, nikdy neplatíte plnou částku
Úkon Cena
přidělení veřejné IP adresy 500 Kč
montážní práce 400 Kč / hod
SW práce dle požadavku 500 Kč / hod
reinstalace PC bez zálohy dat 700 Kč
reinstalace PC se zálohou dat 1000 Kč
znovu nastavení připojení u zákazníka např. po reinstalaci PC 100 Kč
nastavení WiFi routeru 200 Kč
nastavení VoIP služby 200 Kč
drobné servisní práce (oprava konektoru apod.) 100 Kč
neoprávněný servisní zásah 300 Kč
servisní zásah u zákazníka mimo pracovní dobu (příplatek) 600 Kč
požadavek na rychlý servisní zásah do 24 hodin (příplatek) 500 Kč
obnova dat ze zálohy na hostingu (jednorázově, jakákoliv obnova) 200 Kč
přesun přípojky na novou adresu (panelové domy) 500 Kč
cestovné 8 Kč / km
nespecifikované práce 400 Kč / hod
montážní materiál k instalaci 50 - 200 Kč

Uvedené ceny bez DPH 21%

Dokumenty ke službě

TFnet s. r. o., Masarykova 203, 468 22  Železný Brod, IČ 25471996, DIČ CZ25471996, bank. spojení: UniCredit BANK 524373000/2700