vstup do klientské sekce
- přehledy (data, VoIP), faktury, profil

Administrace služeb

e-mailové služby

přihlášení k webovému rozhraní pošty: webmail.tfnet.cz
administrace schránky: mailadmin.tfnet.cz

webové služby

phpmyadmin: myadmin.tfnet.cz
mysql databáze: db1.tfnet.cz
TFnet s. r. o., Masarykova 203, 468 22  Železný Brod, IČ 25471996, DIČ CZ25471996, bank. spojení: UniCredit BANK 524373000/2700